Ivm het coronavirus wordt er in ieder geval niet gerepeteerd voor 1 januari 2021.


Koor Cantare zingt elke dinsdagmiddag in Nieuwegein.


Kom gerust voor het begin van een repetitie binnenlopen om te kijken en/of mee te zingen, je bent van harte welkom!


Repetities
De repetities zijn op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur maar er zijn geen repetities in de schoolvakanties. Zie voor de juiste data het vakantierooster op de website. We repeteren in De Partner op de Nedereindseweg 401A te Nieuwegein.

Muziek
We zingen zowel a capella als met muziek. Het repertoire is licht populair (zoals liedjes/ballades van Leonard Cohen, Abba, Beatles, Simon and Garfunkel). Alle liedjes en de midi’s waarmee je je stempartij kunt oefenen staan op de ledenpagina. Voor plaatsing bij de juiste stemgroep neemt de dirigent, als dat nodig is, een korte stemtest af.

Kennismaking
Je kunt twee keer gratis meedoen met de repetitie. Tijdens deze repetities kun je gebruikmaken van een leenmap.

Koorlid worden
Na de twee gratis repetities wordt een inschrijfformulier ingevuld. Nieuwe leden krijgen na betaling van de contributie het wachtwoord om te kunnen inloggen op de ledenpagina. Hier zijn ook de muziekteksten en andere oefenmaterialen beschikbaar.

Contributie en betaling
De contributie is €25,00 per maand. De opzegtermijn is één maand.

Overige informatie
Cantare is een vereniging.
Actuele informatie wordt per e-mail aan alle leden verstuurd. Op onze website staat voor leden extra informatie op een besloten gedeelte. Elk jaar wordt er een ledenvergadering gehouden. Het bestuur vindt het belangrijk dat alle leden hun stem kunnen laten horen.

Heb je vragen? Neem dan contact op via cantarenieuwegein@gmail.com.

Kom gerust langs en doe mee!

Dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00
De Partner
Nedereindseweg 401A
3437PL Nieuwegein
cantarenieuwegein@gmail.com